Rasmus vilar i urnlunden vid Själevads kyrka i Örnsköldsvik.