Till minne av Rasmus - vår son, vår bror, vår vän.